Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng

Cập nhật: 02-08-2014

40% trong số khách hàng thỏa mãn với sản phẩm của bạn sẽ chia tay để đi mua hàng chỗ khác. Vậy cần làm gì để giữ chân những khách hàng này?

» xem tiếp